Billboardy

Billboardy są to dużych rozmiarów tablice lub plakaty reklamowe, stosowane głównie w reklamie zewnętrznej. Innymi słowy jest to nośnik reklamy, będący dużą, często oświetloną tablicą reklamową, umieszczaną na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach i konstrukcjach.

Standardowa konstrukcja nazywana billboardem. Może być w formie stojącej z obciążeniem betonowym lub fundamentowana albo do zawieszenia na ścianie. Przystosowana pod plakat krótkookresowy lub naklejkę.

 

Przykład billboardy na konstrukcji stalowej fundamentowanej, oświetlanej od góry.

 

Billboard n pylonie reklamowym, oświetlony halogenami od dołu.

 

Billboard w kształcie litery „V” umieszczony na słupie, oświetlony halogenami.