Napisy niepodświetlane

29 grudnia 2017
Litery plotowane z folii monomerycznej, polimerowej, wylewanej

Napisy z folii

Napisy z folii wycinamy ploterem tnącym, obrabiamy oraz naklejamy folię transportową umożliwiającą przeniesienie napisu w całości na docelowe podłoże.